EGO POWER PLUS – Kraftfulla 56V batteriverktyg för professionellt grönytearbete.

    ...