EGO POWER PLUS – Kraftfulla 56V batteriverktyg för professionellt grönytearbete.

Marknadsförs och säljs till svenska marknaden av Flex Scandinavia AB.

    ...